Netwerk Vereniging in Beweging

Sportverenigingen vormen het hart van de samenleving. Die samenleving verandert in rap tempo. Financieringsstromen zoals subsidies en sponsoring nemen af, de gevolgen van vergrijzing en ontgroening worden ook binnen het verenigingsleven steeds meer merkbaar en mensen gedragen zich meer als consument. De verwachtingen van leden binnen de vereniging zijn hoog.

Gezien alle veranderingen die gaande zijn, staan sportverenigingen voor een enorme en belangrijke opgave. Verenigingen staan er niet alleen voor bij het invullen van deze opgave. Samenwerken, kennis delen, elkaar versterken en slimme verbindingen leggen – oftewel netwerken – is voor verenigingen van groot belang om de stap naar de toekomst succesvol te kunnen maken. 'Vereniging in Beweging' biedt sportverenigingen in hun eigen regio hét overkoepelende netwerk om krachten te bundelen.

Hoe ziet het netwerk eruit?
Het netwerk Vereniging in Beweging wordt in de kern gevormd door sportverenigingen, in alle soorten en maten. Iedere sportvereniging kan zich aansluiten bij het netwerk en gebruik maken van de voordelen die het netwerk biedt!
De tweede 'schil' van het netwerk bestaat uit de maatschappelijke partners van het netwerk. Dit zijn maatschappelijke organisaties en maatschappelijk georiënteerde ondernemers die zich verbonden hebben aan het netwerk. Zij bieden met hun diensten, kennis, expertise en maatschappelijke betrokkenheid een specifieke meerwaarde voor de aangesloten sportverenigingen.
'Schil' drie van het netwerk bestaat uit bedrijven van uiteenlopende aard die op basis van maatschappelijk verantwoord ondernemen aangesloten zijn bij het netwerk.

Wat doet het netwerk?
Het doel van Vereniging in Beweging is om een platform te bieden voor verenigingen in verschillende regio's. Vereniging in Beweging brengt op een aantrekkelijke en zeer laagdrempelige wijze verenigingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven met elkaar in contact. Dit doet Vereniging in Beweging door 4 keer per jaar een netwerkactiviteit of netwerkevenement te organiseren voor haar leden.

Met deze bijeenkomsten biedt Vereniging in Beweging de aangesloten leden een platform om:
  • Goede voorbeelden en ervaringen met elkaar te delen
  • Workshops/ presentaties te volgen
  • Gebruik te maken van de kennis en diensten van de aangesloten maatschappelijke partners en ondernemers
  • Slimme verbindingen te leggen
  • Nieuwe contacten op te doen en het eigen netwerk in de regio te verbreden
  • De samenwerking tussen verenigingen (en maatschappelijke organisaties en ondernemers) die elkaar versterken te intensiveren.

Verenigingen kunnen al voor slechts 100 euro per jaar lid worden van Vereniging in Beweging. Deelname aan de netwerkbijeenkomsten van Vereniging in Beweging is vervolgens geheel gratis.

Contact
Wilt u lid worden van Vereniging in Beweging of wilt u graag meer informatie over Vereniging in Beweging? Aarzel dan niet en neem contact op met
  • Michel Ligtenbarg (06 - 18 514 350) of
  • Mario Roelvink (06 - 52 758 005).
U kunt ook een mail sturen aan info@vereniginginbeweging.nl.